O AFM

FARMACEUTICKÁ MEDICÍNA

je obor, který se věnuje aspektům výzkumu a vývoje léčiv, jejich etické propagaci a bezpečnému používání. Jde o multidisciplinární obor, kde se prolíná chemie, farmakologie, farmakogenetika, statistika, právo, etika, farmakoekonomika a mnoho dalších disciplín.

ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

(AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s léčivými přípravky.

CÍLEM AFM

je kultivace oblasti farmaceutické medicíny prostřednictvím zvyšování profesionality zainteresovaných týmů, hledání konsenzu v rámci aktuálních i dlouhodobých oborových témat, informační podpora a partnerství subjektům a institucím, kterých se oblast farmaceutické medicíny přímo i nepřímo dotýká.

NÁSTROJEM AFM

ke splnění cílů je především nabídka kvalitních možností vzdělávání, které cíleně reagují na aktuální a stále se zvyšující požadavky na znalosti, dovednosti a profesionalitu týmů, které se „životem” léků v rámci své profese zabývají a dále pak poskytování konzultací od členů asociace nebo spolupracujících expertů s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

ŽIVOT AFM

je různorodý. Odehrává se na pravidelných pracovních setkáních, vzdělávacích kurzech, na odborných i společenských akcích, online i tváří v tvář. Tvoříme, monitorujeme, analyzujeme a sdílíme. Podstatou procesů AFM je vytvořit platformu pro flexibilní spolupráci a komunikaci s našimi členy, partnery i veřejností.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Asociace farmaceutické medicíny byla v červnu 2019 přijata mezi členy IFAPP (International Federation of Pharmaceutical Physicians and Pharmaceutical Medicine). Prostřednictvím této platformy sdílíme naše zkušenosti a čerpáme cenné informace pro další edukaci v rámci oboru farmaceutické medicíny v ČR. 


ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

Výbor AFM

Členství

Stanovy

Kontakt