VÝBOR AFM

SLOŽENÍ VÝBORU

Předseda: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Jiří Urban, MBA

Leona Dostalíková

RNDr. Jan Grünermel

MUDr. Jiří Paseka

Hana Trková