Zásady používání souborů cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost
  MEDIBAY, s.r.o.
  Řipská 1445/6, Vinohrady,
  101 00 Praha 10
  IČO: 03553302

jako provozovatel těchto webových stránek používá soubory cookies a systémová data, která se zde používají k:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • vytváření seznamů pro další marketing;
 • k provozování webových stránek.
 1. Shromažďování souborů cookies pro účely uvedené v odstavci 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě oprávněného důvodu – oprávněného zájmu Správce
  a je povoleno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném šíření těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES ((obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”).
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje shromažďování informací o chování návštěvníků webových stránek – tento režim lze buď nastavit v nastavení prohlížeče, nebo lze takovému shromažďování oponovat na základě oprávněného zájmu Správce v souladu s článkem 21 Nařízení, který lze zaslat na následující kontaktní adresu: MEDIBAY, s.r.o., Řipská 1445/6, Vinohrady,
  101 00 Praha 10, Česká republika. Vaše námitka bude posouzena neprodleně, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění. Soubory cookies nezbytné pro funkčnost webových stránek budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro provoz webových stránek.
 3. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických souborů cookies nezbytných pro funkčnost webových stránek, není v takovém případě možné zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Soubory cookies, které jsou shromažďovány za účelem měření návštěvnosti webových stránek
  a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, jsou vyhodnocovány jako celek, a tedy v anonymní podobě, která neumožňuje individuální identifikaci.
 5. Soubory cookies jsou uchovávány po dobu uvedenou níže pro každý z typů souborů cookies uvedených v části 10.
 6. Shromážděné soubory cookies zpracovávají další zpracovatelé:
  • Provozovatel služby Google Adwords, kterou provozuje společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Poskytovatel služby Google Analytics, provozovaný společností Google Inc.,
   se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Provozovatelem Skliku je společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, DIČ: CZ: CZ26168685,
   se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
 7. Soubory cookies jsou pak zpracovávány zpracovateli tak, aby:
  • Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
  • Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
 8. Upozorňujeme, že podle nařízení máte právo:
 • požádat Správce o informace o zpracování vašich osobních údajů,
 • požádat správce o přístup k těmto údajům a o jejich aktualizaci či opravu nebo o omezení jejich zpracování,
 • požádat Správce o výmaz těchto osobních údajů – Správce je vymaže, pokud výmaz není v rozporu
  s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívá, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením byla porušena jeho práva podle Nařízení.
 1. Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Jméno Účel
1) Potřebné pro provoz webových stránek Provoz jednotlivých stránek webu a událostí: – souhlas s používáním souborů cookies – správce externích skriptů Google Tag Manager
2) Analytické Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření statistik
o dokončených objednávkách.
2.1) Analytické Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření statistik
o dokončených objednávkách.

Sledování jednotlivých stránek webu a událostí: Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

2.2) Analytické Sklik Sledování jednotlivých stránek webu. Slouží ke sledování konverzí
z reklam na Skliku a behaviorálního cílení.