Akce AFM


PROČ ZVOLIT AKCE AFM

Důvěryhodnost

AFM na vývoj a realizaci kurzu spolupracuje s nejpovolanějšími partnery a garancí, těmito zástupci tvoří oborovou radu kurzů – např. se Státním ústavem pro kontrolu léčivých látek, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a dalšími.

Praktičnost

Kurzy a semináře jsou přímo šity na míru dané profesní skupině a vyučovanému tématu, poznatky z kurzu jsou aplikovatelné a nápomocné v praxi. Většina kurzů je ohodnocena kredity ČLK.

Tradice a zkušenost

Lektoři kurzů jsou experti s dlouholetou zkušeností s reálným výkonem praxe v oblasti farmaceutické medicíny, kteří se často spolupodílejí na rozvoji oboru a mají s vedením kurzů několikaleté zkušenosti

Aktuálnost

Témata a náplň kurzů jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům, regulacím a trendům v oboru.