AKCE AFM

Probíhá registrace účastníků

FARMACEUTICKÁ MEDICÍNA – KURZ 2023 – REGISTRACE

  • 11.01.2023 Modul I Fyziologie a farmakologie pro nelékaře: Základní pojmy fyziologie člověka; Základní pojmy farmakologie a preklinického výzkumu; Farmakokinetika; Farmakogenetika; Klinický vývoj generických léčiv a biosimilars
  • 12.01.2023 Modul II Klinické hodnocení léčiv: Principy GCP a fáze klinického hodnocení léčiva; Farmaceutická dokumentace pro klinická hodnocení léčiv; Regulace klinického hodnocení v EU a ČR; Výzvy zadavatele a zkoušejícího v 21. století; Léčivé přípravky pro moderní terapii (ATMP); Audt a inspekce v klinickém hodnocení
  • 31.01.2023 Modul III Biostatistika a farmakoinformatika: Biostatistika a farmakoinformatika: Zdroje medicínských informací; Základní typy vědeckých článků a studií; Základy biostatistiky v klinických hodnoceních
  • 01.02.2023 Modul IV Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance: Farmaceutická dokumentace k registraci léčivého přípravku; Preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku; Úvod do farmakovigilance, její historie a používané definice; Legislativa v ČR a Evropě; Role Státního ústavu pro kontrolu léčiv; Detekce signálů ve farmakovigilanci; Risk Management; Poregistrační studie bezpečnosti; Povinnosti držitele rozhodnutí o registraci
  • 20.2.2023 Modul V Zdravotnické prostředky: Regulace trhu ZP a IVD v ČR a v Evropě; MDR a IVDR z pohledu výrobců; Klinická zkouška – typy a nezbytná povolení, praktické aspekty; Klinické hodnocení; Hodnocení a studie funkční způsobilosti IVD; PMS a vigilance ZP
  • 21.2.2023 Modul VI Ceny a úhrady léčivých přípravků, farmakoekonomika a prostředí na trhu: Farmakoekonomika a Health Technology Assessment; Vstup nových molekul do úhrad na příkladech; Vstup generik a biosimilars do úhrad na příkladech a přehodnocení úhrad při změně situace na trhu nebo v klinické praxi; Aplikovaná praxe zajištění dostupnosti léčiv; Souběžný dovoz; Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR

PROČ ZVOLIT AKCE AFM

Důvěryhodnost

AFM na vývoj a realizaci kurzu spolupracuje s nejpovolanějšími partnery a garancí, těmito zástupci tvoří oborovou radu kurzů – např. se Státním ústavem pro kontrolu léčivých látek, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a dalšími.

Praktičnost

Kurzy a semináře jsou přímo šity na míru dané profesní skupině a vyučovanému tématu, poznatky z kurzu jsou aplikovatelné a nápomocné v praxi. Většina kurzů je ohodnocena kredity ČLK.

Tradice a zkušenost

Lektoři kurzů jsou experti s dlouholetou zkušeností s reálným výkonem praxe v oblasti farmaceutické medicíny, kteří se často spolupodílejí na rozvoji oboru a mají s vedením kurzů několikaleté zkušenosti

Aktuálnost

Témata a náplň kurzů jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům, regulacím a trendům v oboru.