AKCE AFM

Probíhá registrace účastníků

AKTUÁLNÍ OTÁZKY KLINICKÝCH HODNOCENÍ V ROCE 2023 – REGISTRACE

  • Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv
  • 20. dubna 2023 od 9 hod., Velký sál SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
  • Setkání navazuje na obdobnou úspěšnou akci, která proběhla v říjnu 2021. Program se opět uskuteční formou přednášek a panelových diskuzí. Aktuálními tématy budou:
  • Blok I. – Clinical Trials Information System (panelová diskuze)
  • Blok II. – Význam akademického výzkumu ve vývoji léčiv (blok přednášek)
  • Blok III. – Prostředí pro klinická hodnocení v ČR, včetně digitalizace zdravotnictví, podmínek pro decentralizované studie, nebo role poskytovatelů zdravotní péče (panelová diskuze)

PROČ ZVOLIT AKCE AFM

Důvěryhodnost

AFM na vývoj a realizaci kurzu spolupracuje s nejpovolanějšími partnery a garancí, těmito zástupci tvoří oborovou radu kurzů – např. se Státním ústavem pro kontrolu léčivých látek, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a dalšími.

Praktičnost

Kurzy a semináře jsou přímo šity na míru dané profesní skupině a vyučovanému tématu, poznatky z kurzu jsou aplikovatelné a nápomocné v praxi. Většina kurzů je ohodnocena kredity ČLK.

Tradice a zkušenost

Lektoři kurzů jsou experti s dlouholetou zkušeností s reálným výkonem praxe v oblasti farmaceutické medicíny, kteří se často spolupodílejí na rozvoji oboru a mají s vedením kurzů několikaleté zkušenosti

Aktuálnost

Témata a náplň kurzů jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům, regulacím a trendům v oboru.