AKCE AFM

Již proběhlo

VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ

Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Akce určená pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry, koordinátory a další pracovníky v oblasti klinických hodnocení.


Již proběhlo, nové termíny nejsou vypsány

FARMACEUTICKÁ MEDICÍNA – PĚTIDENNÍ KURZ

  • Den 1. Vývoj nového léku: Základy regulace léčiv na národní úrovni a v EU; Základní pojmy farmakologie a preklinického výzkumu; Farmakokinetika a Farmakogenetika; Vývoj generických léčiv; Farmaceutická dokumentace pro klinická hodnocení léčiv; Léčivé přípravky pro moderní terapii a biosimilars.
  • Den 2. Klinické hodnocení léčiv: Principy GCP; Regulace klinického hodnocení v EU a ČR; Role zadavatele a zkoušejícího; Klinické hodnocení na Slovensku; Inspekce v klinickém hodnocení; Možnost použití neregistrovaných léčivých přípravků. 
  • Den 3. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance: Registrace léčivých přípravků; Farmaceutická, preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku; Farmakovigilance z pohledu regulační autority; Farmakovigilance z pohledu průmyslu.
  • Den 4. Prostředí na trhu a jeho regulace: Farmakoekonomika a hodnocení nákladovosti léčby (Health Technology Assessment); Cenová a úhradová regulace z pohledu SÚKL; Prostředí na farmaceutickém trhu; Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR (SR).
  • Den 5. Biostatistika a farmakoinformatika: Základy biostatistiky; Farmakoinformatika a interpretace odborných publikací; Big data a neintervenční studie.

PROČ ZVOLIT AKCE AFM

Důvěryhodnost

AFM na vývoj a realizaci kurzu spolupracuje s nejpovolanějšími partnery a garancí, těmito zástupci tvoří oborovou radu kurzů – např. se Státním ústavem pro kontrolu léčivých látek, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, a dalšími.

Praktičnost

Kurzy a semináře jsou přímo šity na míru dané profesní skupině a vyučovanému tématu, poznatky z kurzu jsou aplikovatelné a nápomocné v praxi. Většina kurzů je ohodnocena kredity ČLK.

Tradice a zkušenost

Lektoři kurzů jsou experti s dlouholetou zkušeností s reálným výkonem praxe v oblasti farmaceutické medicíny, kteří se často spolupodílejí na rozvoji oboru a mají s vedením kurzů několikaleté zkušenosti

Aktuálnost

Témata a náplň kurzů jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům, regulacím a trendům v oboru.