DISKUSE S ODBORNÍKY

JIŽ PROBĚHLO


VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Akce určená pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry, koordinátory a další pracovníky v oblasti klinických hodnocení.

Covid-19 přinesl do už tak dynamicky se rozvíjející oblasti klinických hodnocení další výzvy. Jak se s nimi farmaceutický průmysl a regulační autority vyrovnaly? Bude důsledkem vzestup jiných než on-site forem monitoringu a rychlejší přesun studií do e-prostoru? Jak v současné době zajistit rychlý nábor pacientů?

Přijďte diskutovat s odborníky!


TERMÍN A MÍSTO

6. října 2021 od 9:00 hod.

Velká zasedací místnost SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

UPOZORNĚNÍ: 

Akce je plánována jako osobní diskusní setkání. Pokud bude dostatečný počet zájemců, diskuse proběhne hybridní formou, tj. bude možné zúčastnit se osobně i online. Pokud by epidemiologická situace v tento termín bránila osobnímu setkání, seminář proběhne online formou.

* Pokud se můžete zúčastnit pouze online varianty, prosíme zaškrtněte příslušné políčko v registračním formuláři. 


VĚDECKÝ VÝBOR

 • MUDr. Alice Němcová,
  ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL
 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
  přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a předseda Asociace farmaceutické medicíny – AFM, z.s
 • MUDr. Tomáš Boráň,
  ředitel sekce registrací SÚKL
 • Mgr. Leona Dostalíková,
  Site Relationship and Excellence Partner, Pfizer
 • MUDr. Jiří Paseka,
  Chief Medical Officer, GCP-Service International

PROGRAM


CENA

5900 Kč + 21% DPH

Po registraci Vám bude vystavena faktura. Na základě úhrady Vám zašleme daňový doklad a organizační informace.

Počet míst bude omezen.

Těšíme se na setkání.   


PŘIHLÁSIT SE

V případě, že přihlašujete více osob z jedné společnosti, není třeba vyplňovat registraci pro každého účastníka zvlášť. Pošlete nám prosím fakturační údaje a jmenný seznam účastníků na email info@farmed.cz.