NADCHÁZEJÍCÍ SEMINÁŘ


VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ – Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Akce určená pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry, koordinátory a další pracovníky v oblasti klinických hodnocení.

Covid-19 přinesl do už tak dynamicky se rozvíjející oblasti klinických hodnocení další výzvy. Jak se s nimi farmaceutický průmysl a regulační autority vyrovnaly? Bude důsledkem vzestup jiných než on-site forem monitoringu a rychlejší přesun studií do e-prostoru? Jak v současné době zajistit rychlý nábor pacientů?

Přijďte diskutovat s odborníky!


TERMÍN A MÍSTO

6. října 2021 od 9:00hod

Velká zasedací místnost SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Původní termín 23. září 2021 byl zrušen.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o poslední pokus setkat se a diskutovat osobně. Pokud by epidemiologická situace i v tento nový termín bránila osobnímu setkání, seminář s konečnou platností proběhne online formou.

VĚDECKÝ VÝBOR

 • MUDr. Alice Němcová,
  ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL
 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
 • přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a předseda Asociace farmaceutické medicíny
 • MUDr. Tomáš Boráň,
 • ředitel sekce registrací SÚKL
 • Mgr. Leona Dostalíková,
  site Relationship and Excellence Partner, Pfizer
 • MUDr. Jiří Paseka,
  chief Medical Officer, GCP-Service International

PROGRAM

8:00 9:00 REGISTRACE

9:00 – 9:30 ZAHAJENÍ

Úvodní slovo předsedy AFM, zástupce SÚKL a zástupce vědeckého výboru

9: 30 – 11:00 CLINICAL TRIALS DURING THE COVID-19 PANDEMIE Session in English

Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic
chairmen Tomáš Boráň, Jiří Paseka

Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Regulatory Authority Perspective
Tomáš Boráň, Director of Marketing Authorization Section, State Institute for Drug Control Czech Republic

Clinical Trials during the COVID-19 Pandemic – Industry Perspective (Speaker TBD)

Monitoring in times of social distancing: Centralized, statistical and remote monitoring of clinical trials
Andreas Beust, GCP-Service International Germany

11:00 – 11:30 PŘESTÁVKA

11:30 13:30 E-SOUČASNOST A BUDOUCNOST KLINICKÝCH HODNOCENÍ: PANELOVÁ DISKUZE

(moderuje Alice Němcová)

Doc. MUDr. Regina Delmová, Ph.D.,
přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno, předsedkyně Executive Committee CZECRIN

Ing. Eva Falbrová,
ředitelka sekce klinických hodnocení, IQVIA RDS Czech Republic s.r.o.

MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.,
náměstek ředitele MOÚ pro vědu a výzkum, Klinika radiační onkologie MOÚ Brno

MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.,
lékařský náměstek FN HK

MUDr. Martin Rek,
head of Central Europe Clinical Study Unit, Head of Clinical Study Unit Czech Rep., sanofi-aventis s.r.o.

RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D.,
koordinační a projektový pracovník a koordinátor pracovní skupiny pro NLZP, Útvar náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku, Fakultní nemocnice Ostrava

13:30 –14:30 OBĚD

14:30 – 16:30 NÁBOR PACIENTŮ: PANELOVÁ DISKUZE

(moderuje Leona Dostalíková)

Matěj Adam, MBA,
oncology leader, EMEA, IBM Watson Health

Nora Farkašová,
Sr. Director, Targeted Investigator Network Strategy Implementation Lead, Pfizer

Jakub Malota, MBA,
koordinátor/Jednatel, CTCenter MaVe s.r.o

 MUDr. Dana Černohubá,
zkoušející, Oční centrum Praha, a.s.

Mgr. Lucie Špatenková,
výkonná ředitelka, Clinical Trial Coordinator, CRC s.r.o.

16:30 ZAKONČENCENA

5900 Kč + 21% DPH

Po registraci Vám bude vystavena zálohová faktura. Na základě úhrady zálohové faktury Vám zašleme daňový doklad a organizační informace.

Počet míst bude omezen.

Těšíme se na setkání.   


PŘIHLÁSIT SE

V případě, že přihlašujete více osob z jedné společnosti, není třeba vyplňovat registraci pro každého účastníka zvlášť. Pošlete nám prosím fakturační údaje a jmenný seznam účastníků na email info@farmed.cz.