DISKUSE S ODBORNÍKY

VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ – Setkání s odborníky pořádané Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Více informacíDISKUSE S ODBORNÍKY

ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

Asociace farmaceutické medicíny (AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s léčivými přípravky.

AKTUÁLNĚ