ASOCIACE FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY

Asociace farmaceutické medicíny (AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s léčivými přípravky.

AKTUÁLNĚ