Přijďte na SÚKL diskutovat s odborníky!

Asociace farmaceutické medicíny ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravuje další inspirativní setkání! 20. dubna 2023 se ve velkém sále SÚKL uskuteční setkání typu Meet the Expert Aktuální otázky klinických hodnocení v roce 2023. Stěžejními tématy jsou:

  • Clinical Trials Information System
  • Význam akademického výzkumu ve vývoji léčiv
  • Prostředí pro klinická hodnocení v ČR, včetně digitalizace zdravotnictví, podmínek pro decentralizované studie, nebo role poskytovatelů zdravotní péče

Setkání proběhne formou přednášek i panelových diskuzí. Přihlásit se můžete na prokliku níže, kde je i podrobnější program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *